Input:

Čo je legálna práca

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.9.1 Čo je legálna práca

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Práca je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. I keď primárnym cieľom vykonávania závislej práce je finančné ohodnotenie, nemožno opomenúť ani skutočnosť, že pre mnohých ľudí je práca aj priestor sebarealizácie a nadobúdania nových zručností a skúseností. Pojem legálna práca v sebe zahŕňa niekoľko atribútov, teda vyžaduje splnenie podmienok, aby šlo o zákonné vykonávanie závislej práce, aby nešlo o nelegálnu prácu, ale zároveň aby práca bola deklarovaná.

Pojem legálne zamestnávanie sa vzťahuje na zamestnávateľa a na jeho povinnosti a podmienky, ktoré musí nevyhnutne splniť, ak na zabezpečenie svojej činnosti využíva závislú prácu svojich zamestnancov. Rovnako, ako to je pri pojme legálna práca, aj legálne zamestnávanie v sebe zahŕňa niekoľko zložiek. V zásade je nevyhnutné, aby šlo o využívanie závislej práce za zákonných a morálnych podmienok, aby nešlo o nelegálne zamestnávanie, ale zároveň, aby využívaná závislá práca bola deklarovaná nielen vo vzťahu k zamestnancovi, ale aj poisťovniam a ďalším inštitúciám štátu.

Práca nesmie byť nelegálna

Jednou zo základných podmienok, aby práca nebola nelegálna, je výkon závislej práce, vykonávanej zamestnancom na základe písomne uzavretej pracovnej zmluvy alebo na základe jednej z písomne uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podpis pracovnej zmluvy, resp. dohody je veľmi dôležitý, pretože zamestnanec týmto podpisom potvrdzuje, že sa na podmienkach práce uvedených v písomnosti so zamestnávateľom dohodol a súhlasí s nimi. Aby boli podmienky zrejmé a odkontrolovateľné, po podpísaní pracovnej zmluvy alebo dohody zamestnávateľ vždy vydá jedno jej vyhotovenie zamestnancovi.


Jožkovi po úspešnom osobnom pohovore zamestnávateľ oznámil, že každý nový zamestnanec musí prejsť trojdňovým skúšobným obdobím, kedy sa má overiť, či je daný zamestnanec zdatný a či bude vhodnou súčasťou jeho


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: