Input:

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.9.2 Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné ustanovené pracovné podmienky:

  • - Oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú a s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • - Poskytnúť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu v nárokovej výške.
  • - Platiť a odvádzať za zamestnanca odvody na sociálne poistenie, preddavky na verejné zdravotné poistenie a preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti.
  • - Platiť a odvádzať za zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
  • - Určiť zamestnancovi čerpanie platenej dovolenky.
  • - Poskytnúť zamestnancovi platené voľno pri dôležitých osobných prekážkach v práci.
  • - Zabezpečiť zamestnancovi vo všetkých zmenách stravovanie.
  • - Poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi:

  • - Podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať prácu osobne, v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
  • - Dodržiavať právne predpisy a ostatné

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: