Input:

Stabilizovaná poloha na boku a protišokové opatrenia

22.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonáva sa pre postihnutého v bezvedomí, ak sa nepredpokladá poranenie chrbtice. Postihnutý v bezvedomí môže vdýchnuť tekutiny, zvratky, alebo sa môže nebezpečne prevrátiť. Stabilizovaná poloha toto riziko minimalizuje. Je potrebné:

 1. uložiť postihnutého na chrbát s upaženými rukami,

 2. zdvihnúť pravé koleno,

  Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

 3. uchopiť pravú ruku postihnutého svojou pravou rukou,

 4. uchopiť pravé koleno postihnutého,

 5. otočiť postihnutého na ľavú stranu ťahaním ruky a kolena,

 6. upraviť polohu pravej paže a dolnej končatiny postihnutého tak, aby sa zaistila jeho stabilita,

 7. skloniť jeho hlavu,

 8. zaistiť, aby bol postihnutý v teple a bezpečí, vyčkať pomoc lekára.

Postup:

 1. Uveďte postihnutého do polohy na chrbte. Pritom mu držte hlavu tak, aby nedošlo k poraneniu. Natiahnite mu dolné končatiny a chodidlá mierne na stranu. Položte paže nad a vedľa hlavy, dlaňami nahor. Vyberte kľúče a ostatné tvrdé predmety z vrecka postihnutého.

  Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

 2. Kľaknite si po ľavej strane postihnutého. Zdvihnite jeho koleno tak, aby chodidlo podopieralo holeň druhej nohy. Uchopte pravé koleno pevne svojou ľavou rukou.

  Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

 3. Siahnite svojou pravou rukou pre pravú ruku postihnutého a pevne ju uchopte. Zakliesnite svoj palec za palec postihnutého, aby ste spevnili úchop.

 4. Ťahajte pravou pažou postihnutého cez jeho hrudník k ramenu. Posuňte sa dozadu, pevne sa zaprite a pripravte sa voľne otočiť postihnutého k sebe.

 5. Ťahajte za koleno a pažu postihnutého oboma svojimi rukami tak, aby ste ho otočili k sebe.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: