Input:

Úvodník

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06 Úvodník

Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

prinášame Vám najnovšie vydanie časopisu Bezpečnosť práce, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti bezpečnosti práce.

V súvislosti s problematikou zabezpečenia oboznamovania zamestnancov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 vydal Národný inšpektorát práce stanovisko ako školiť zamestnancov počas mimoriadnej situácie. Viac sa dočítať v článku od Ing. Jozefa Mikulu, PhD.

Okrem toho sme si pre Vás pripravili články:

  • Požiadavky, ktoré musí živnostník spĺňať podľa povahy jeho práce

  • Požiadavky na živnostníkov vykonávajúcich pracovné činnosti bez účasti iných subjektov a osôb

  • Požiadavky na živnostníkov vykonávajúcich pracovné činnosti na spoločných pracoviskách

  • Požiadavky na BOZP týkajúce sa živnostníkov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na staveniskách

  • Čo je legálna práca

  • Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: