Input:

Opatrenia orgánov verejnej správy podľa aktuálneho rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.4.2 Opatrenia orgánov verejnej správy podľa aktuálneho rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Úrad verejného zdravotníctva vydal dňa 20. apríla 2020 rozhodnutie, ktoré sa dotýka i orgánov územnej samosprávy a štátnej správy a ukladá im podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.

Obce a mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie a tiež štátne organizácie verejnej správy by mali povinne zabezpečiť:

1. pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

2. pri vstupe do budovy orgánov územnej samosprávy dávkovanie dezinfekcie rúk na alkoholovej báze a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

3. dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte orgánov územnej samosprávy a štátnej správy,

4. nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušenie rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,

5. zverejnenie na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových vreckoviek,

- zákaz podávania rúk,

6. v


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: