Input:

Oprávnenie pre vykonávanie kontroly regálov na pracovisku z hľadiska BOZP v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.9.6 Oprávnenie pre vykonávanie kontroly regálov na pracovisku z hľadiska BOZP v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Kto môže vykonávať pravidelnú ročnú revíziu, kontrolu regálov na pracovisku? Musí mať na to špeciálne oprávnenie alebo preukaz? Máme regály bez technickej dokumentácie - svojpomocne vyrobené z kombinovaného materiálu.

Odpoveď:

KONTROLA REGÁLOV sa uskutočňuje v zmysle STN 26 9030 Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie, STN 26 9010 - Manipulácia s materiálom. Šírky a výšky ciest a uličiek, a vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: