OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Produkt manažér

2018.12 Úvodník


Bc. Viktor Drugda

Vážení čitatelia,

stavebníctvo patrí dlhodobo k najrizikovejším pracovným činnostiam na Slovensku. a za posledné roky až 20 % všetkých smrteľných pracovných úrazov sa stalo v tomto odvetví. Sú to pády osôb z výšky, zasypanie zamestnancov vo výkopoch (bez zaisťovacieho paženia), úrazy elektrickým prúdom a úrazy pri práci so stavebnými strojmi. Z toho je zrejmé, že značná časť týchto úrazov súvisí s chybami v plánovaní, nesprávnou organizáciou práce alebo použitím nebezpečných pracovných postupov. Viac už sa dozviete v článku: Postup pri vzniku smrteľného pracovného úrazu na stavbe.

Aké sú požiadavky na ubytovacie zariadenia? Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia musí mať pred uvedením do prevádzky prevádzku schválenú miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý vydá rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky v zmysle Z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Neprehliadnite ani posledný článok, ktorý sa venuje rizikám pre bezpečnosť práce v reštaurácii alebo kuchyni.

So srdečným pozdravom


Bc. Viktor Drugda

odborný redaktor

On-line časopis Bezpečnosť práce prináša  zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. 

V on-line časopise nájdete:

 • prehľadne a komplexne spracované jednotlivé oblasti bezpečnosti práce,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch
 • otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika
 • informačný e-mail ohľadom doplnenia obsahu internetového portálu, a tým sa k Vám informácie dostanú oveľa rýchlejšie,
 • všetky čísla spracované vo formáte PDF s možnosťou tlače,
 • zoznam právnych predpisov -24 hodín denne aktualizované- s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom  = možnosť vyhľadávať v článkoch podľa kľúčového slova, kde si vo vyhľadávači môžete zadať viacero kritérií vyhľadávania, čo vám ušetrí váš čas a nájdete presne tie informácie, ktoré potrebujete,
 • bezplatný odpovedný servis = na Vaše otázky Vám sprostredkujeme odpovede priamo od renomovaných odborníkov,
 • ďalšie odborné informácie, kde nájdete množstvo odborných článkov a aktualít mimo obsahu online časopisu, rozsiahle PDF dokumenty na stiahnutie nielen z oblasti bezpečnosti práce, rôzne tlačivá a formuláre na stiahnutie, možnosť pozrieť si aktuálny videoseminár, a archív vydaných časopisov od roku 2012

 

Nové v on-line časopise:

 • Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019
 • Postup pri vzniku smrteľného pracovného úrazu na stavbe
 • Požiadavky na ubytovacie zariadenia
 • Riziká pre bezpečnosť práce v reštaurácii alebo kuchyni
 • Zásady používania elektrických spotrebičov na pracovisku v rámci BOZP
 • Povinnosti podnikateľov, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenie (penzión, apartmány, turistickú ubytovňu, kemping, alebo ak ponúkajú ubytovanie v súkromí)
 • Rekondičné pobyty
 • Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciám 

 

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • poradenský servis – stačí ak nám zákazník pošle svoju otázku a my mu sprostredkujeme odpoveď renomovaného odborníka z oblasti BOZP a OPP.
     

Autorský kolektív:

 • JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
 • Ing. Pavel Adamík,
 • JUDr. Paula Babicová,
 • Ing. Jozef Mikula, PhD.
 • Ing. Tamara Paceková,
 • Doc. Ing. Dionýz Gašparovský,PhD.
 • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
 • por. Radovan Nižňanský DiS.
 • Juraj Uherek
 • Ing. Vladimír Švec
 • Kristína Iudita Kmety
 • Michal Fabian
 • RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s rôznymi prekážkami a vtedy mi pomôže tento časopis, kde vždy nájdem potrebné informácie ukázané na príkladoch z praxe.“

Milada K., Trebatice

 

„Často využívam odpovedný servis, ktorý má časopis k dispozícii. Odpovede dostanem vždy načas a pomôžu mi pri riešení mojej práce. “

Peter J., Dolný Kubín

 

„Páči sa mi, že tu vždy nájdem články týkajúce sa aktuálnej legislatívy a zmien.“

Barbora L., Brezno

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: