OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Produkt manažér

2018.09 Úvodník


Bc. Viktor Drugda

Vážení čitatelia,

riziko v dôsledku expozície vibráciám pri práci závisí od druhu prenosu vibrácií na zamestnanca. Preto sa hodnotenie vibrácií v pracovnom prostredí z hľadiska ochrany zdravia vykonáva v závislosti od toho, či ide o vibrácie prenášané na ruky alebo na celé telo, resp. sú vibrácie prenášané osobitným spôsobom. Viac už sa dozviete v článku Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciám. Neprehliadnite ani rubriku Otázky a odpovede na skúšku ABT, v ktorej vám aj tento krát ponúkneme ďalší súbor otázok a odpovedí.

So srdečným pozdravom


Bc. Viktor Drugda

odborný redaktor

On-line časopis Bezpečnosť práce prináša  zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. 

V on-line časopise nájdete:

 • prehľadne a komplexne spracované jednotlivé oblasti bezpečnosti práce,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch
 • otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika
 • informačný e-mail ohľadom doplnenia obsahu internetového portálu, a tým sa k Vám informácie dostanú oveľa rýchlejšie,
 • všetky čísla spracované vo formáte PDF s možnosťou tlače,
 • zoznam právnych predpisov -24 hodín denne aktualizované- s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom  = možnosť vyhľadávať v článkoch podľa kľúčového slova, kde si vo vyhľadávači môžete zadať viacero kritérií vyhľadávania, čo vám ušetrí váš čas a nájdete presne tie informácie, ktoré potrebujete,
 • bezplatný odpovedný servis = na Vaše otázky Vám sprostredkujeme odpovede priamo od renomovaných odborníkov,
 • ďalšie odborné informácie, kde nájdete množstvo odborných článkov a aktualít mimo obsahu online časopisu, rozsiahle PDF dokumenty na stiahnutie nielen z oblasti bezpečnosti práce, rôzne tlačivá a formuláre na stiahnutie, možnosť pozrieť si aktuálny videoseminár, a archív vydaných časopisov od roku 2012

 

Nové v on-line časopise:

 • Otázky a odpovede na skúšku ABT
 • Hluk na pracovisku
 • Ochranná prilba v zamestnaní
 • Bezpečnostné požiadavky na prácu s ručnými prenosnými motorovými pílami
 • Zriadenie prevádzky z hľadiska BOZP, PZS a OPP v roku 2018
 • Hlavné zmeny v pracovnej zdravotnej službe
 • Navrhované zmeny zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s navrhovanou účinnosťou od 1.12.2017 a 1.7.2018
 • Ako sa správať pri vypuknutí požiaru na pracovisku
 • Lešenie z hľadiska BOZP (príprava, kontrola, stavba)
 • Pitný režim na pracovisku v letných mesiacoch
 • Poskytnutie prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom
 • BOZP brigádnikov
 • Riziká práce v sklade

 

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2017,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2017 budete mať na jednom mieste,
 • poradenský servis – stačí ak nám zákazník pošle svoju otázku a my mu sprostredkujeme odpoveď renomovaného odborníka z oblasti BOZP a OPP.
     

Autorský kolektív:

 • JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
 • Ing. Pavel Adamík,
 • JUDr. Paula Babicová,
 • Ing. Jozef Mikula, PhD.
 • Ing. Tamara Paceková,
 • Doc. Ing. Dionýz Gašparovský,PhD.
 • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
 • por. Radovan Nižňanský DiS.
 • Juraj Uherek
 • Ing. Vladimír Švec
 • Kristína Iudita Kmety
 • Michal Fabian
 • RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s rôznymi prekážkami a vtedy mi pomôže tento časopis, kde vždy nájdem potrebné informácie ukázané na príkladoch z praxe.“

Milada K., Trebatice

 

„Často využívam odpovedný servis, ktorý má časopis k dispozícii. Odpovede dostanem vždy načas a pomôžu mi pri riešení mojej práce. “

Peter J., Dolný Kubín

 

„Páči sa mi, že tu vždy nájdem články týkajúce sa aktuálnej legislatívy a zmien.“

Barbora L., Brezno

 

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: