OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.11 Úvodník


Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle on-line časopisu Bezpečnosť práce Vám prinášame odpovede na Vaše otázky a článok o úrazovom príplatku.

Posledná novela zákona o sociálnom poistení č. 330/2020 Z. z. zo dňa 3. novembra 2020, účinná od 21. novembra 2020, umožňuje uplatniť si nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 tým pracovníkom, ktorí boli uznaní počas krízovej situácie za dočasne PN z dôvodu ochorenia COVID-19. Zamestnávateľ je povinný potvrdiť, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s ochorením COVID-19 alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo činností. Novela rozširuje osobný rozsah na fyzické osoby, určené v § 17 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania počas ich činnosti vo vzťahu k pandemickým opatreniam pre chorobu COVID-19. Viac si môžete prečítať v článku od Mgr. PaedDr. Daniely Pivovarovej.

V prípade, že máte otázky vo veci problematiky BOZP, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

Spracovali sme pre Vás nasledujúce otázky a odpovede:

 • Bezpečnostné zábradlie na pracovnej plošine

 • Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na stavenisku

 • Ochrana pracovísk pred teroristickými útokmi

 • Postup pri pracovnom úraze spôsobenom autonehodou

Želám Vám príjemné čítanie!

S pozdravom,


Ing. Lucia Žarnócaiová

odborný redaktor

On-line časopis Bezpečnosť práce prináša  zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. 

Nové v on-line časopise:

V on-line časopise nájdete:

 • POZOR! Informácie k aktuálnemu dianiu v oblasti BOZP v čase COVID-19!
 • prehľadne a komplexne spracované jednotlivé oblasti bezpečnosti práce,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch
 • otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika
 • informačný e-mail ohľadom doplnenia obsahu internetového portálu, a tým sa k Vám informácie dostanú oveľa rýchlejšie,
 • všetky čísla spracované vo formáte PDF s možnosťou tlače,
 • zoznam právnych predpisov -24 hodín denne aktualizované- s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom  = možnosť vyhľadávať v článkoch podľa kľúčového slova, kde si vo vyhľadávači môžete zadať viacero kritérií vyhľadávania, čo vám ušetrí váš čas a nájdete presne tie informácie, ktoré potrebujete,
 • bezplatný odpovedný servis = na Vaše otázky Vám sprostredkujeme odpovede priamo od renomovaných odborníkov,
 • ďalšie odborné informácie, kde nájdete množstvo odborných článkov a aktualít mimo obsahu online časopisu, rozsiahle PDF dokumenty na stiahnutie nielen z oblasti bezpečnosti práce, rôzne tlačivá a formuláre na stiahnutie, možnosť pozrieť si aktuálny videoseminár, a archív vydaných časopisov od roku 2012

 

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • poradenský servis – stačí ak nám zákazník pošle svoju otázku a my mu sprostredkujeme odpoveď renomovaného odborníka z oblasti BOZP a OPP.
Autorský kolektív:
 • JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
 • Ing. Pavel Adamík,
 • JUDr. Paula Babicová,
 • Ing. Jozef Mikula, PhD.
 • Ing. Tamara Paceková,
 • Doc. Ing. Dionýz Gašparovský,PhD.
 • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
 • por. Radovan Nižňanský DiS.
 • Juraj Uherek
 • Ing. Vladimír Švec
 • Kristína Iudita Kmety
 • Michal Fabian
 • RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s rôznymi prekážkami a vtedy mi pomôže tento časopis, kde vždy nájdem potrebné informácie ukázané na príkladoch z praxe.“

Milada K., Trebatice

 

„Často využívam odpovedný servis, ktorý má časopis k dispozícii. Odpovede dostanem vždy načas a pomôžu mi pri riešení mojej práce. “

Peter J., Dolný Kubín

 

„Páči sa mi, že tu vždy nájdem články týkajúce sa aktuálnej legislatívy a zmien.“

Barbora L., Brezno

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: