OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.08 Úvodník


Mária Sedláčková

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle on-line časopisu Bezpečnosť práce sa dočítate o povinnostiach zamestnávateľa v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania s právnymi predpismi, pravidelne a preukázateľne oboznamovať zamestnancov so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a je povinný zabezpečiť, že obsah a spôsob oboznámenia budú prispôsobené charakteru vykonávanej práce.

Národný inšpektorát práce v roku 2020 vydal rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktorú osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť. Z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. vyplýva, že žiadateľom je fyzická osoba a len táto je oprávnená k podaniu žiadosti. Žiadateľom v tomto prípade nemôže byť zamestnávateľ, resp. iná fyzická alebo právnická osoba. Na základe uvedeného je potrebné, aby každý žiadateľ podal žiadosť vo svojom mene. Po doručení žiadosti a uhradení správnych poplatkov následne NIP rozhodne o uznaní, resp. neuznaní odbornej spôsobilosti.

Okrem toho sme si pre Vás pripravili články:

 • Postup pri vzniku pracovného úrazu v roku 2020.

 • Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce – zmena od 2. polroka 2020.

 • Pitný režim na pracovisku v roku 2020.

Želám Vám príjemné čítanie

S pozdravom,


Mária Sedláčková

odborná redaktorka

On-line časopis Bezpečnosť práce prináša  zrozumiteľné informácie o základných požiadavkách na úseku BOZP, spôsoby ich plnenia a správnej aplikácie do praxe, vysvetlenia a výklady, najnovšie poznatky a bližšie požiadavky pre jednotlivé odvetvia. 

Nové v on-line časopise:

V on-line časopise nájdete:

 • POZOR! Informácie k aktuálnemu dianiu v oblasti BOZP v čase COVID-19!
 • prehľadne a komplexne spracované jednotlivé oblasti bezpečnosti práce,
 • odborné príspevky, ktoré sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch
 • otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika
 • informačný e-mail ohľadom doplnenia obsahu internetového portálu, a tým sa k Vám informácie dostanú oveľa rýchlejšie,
 • všetky čísla spracované vo formáte PDF s možnosťou tlače,
 • zoznam právnych predpisov -24 hodín denne aktualizované- s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom  = možnosť vyhľadávať v článkoch podľa kľúčového slova, kde si vo vyhľadávači môžete zadať viacero kritérií vyhľadávania, čo vám ušetrí váš čas a nájdete presne tie informácie, ktoré potrebujete,
 • bezplatný odpovedný servis = na Vaše otázky Vám sprostredkujeme odpovede priamo od renomovaných odborníkov,
 • ďalšie odborné informácie, kde nájdete množstvo odborných článkov a aktualít mimo obsahu online časopisu, rozsiahle PDF dokumenty na stiahnutie nielen z oblasti bezpečnosti práce, rôzne tlačivá a formuláre na stiahnutie, možnosť pozrieť si aktuálny videoseminár, a archív vydaných časopisov od roku 2012

 

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • poradenský servis – stačí ak nám zákazník pošle svoju otázku a my mu sprostredkujeme odpoveď renomovaného odborníka z oblasti BOZP a OPP.
Autorský kolektív:
 • JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
 • Ing. Pavel Adamík,
 • JUDr. Paula Babicová,
 • Ing. Jozef Mikula, PhD.
 • Ing. Tamara Paceková,
 • Doc. Ing. Dionýz Gašparovský,PhD.
 • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
 • por. Radovan Nižňanský DiS.
 • Juraj Uherek
 • Ing. Vladimír Švec
 • Kristína Iudita Kmety
 • Michal Fabian
 • RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s rôznymi prekážkami a vtedy mi pomôže tento časopis, kde vždy nájdem potrebné informácie ukázané na príkladoch z praxe.“

Milada K., Trebatice

 

„Často využívam odpovedný servis, ktorý má časopis k dispozícii. Odpovede dostanem vždy načas a pomôžu mi pri riešení mojej práce. “

Peter J., Dolný Kubín

 

„Páči sa mi, že tu vždy nájdem články týkajúce sa aktuálnej legislatívy a zmien.“

Barbora L., Brezno

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: